22/09/2018

טיולים בנגב

הקטן
הגדל
 
כניסת רשומים
אימייל
סיסמה
 
 

אופניים- טיול אופניים מערד לים המלח
 
 
 
 
   

טיולים בנגב

-

יערות הקרן הקיימת לישראל בנגב המזרחי

-

פעולות למניעת מדבור

 
פעולות למניעת מדבור

רקע:
מדבור, עפ"י אמנת האו"ם למאבק במדבור (UNCCD), מוגדר כדעיכה בכשר הייצור הביולוגי של שטחים כתוצאה, בין השאר, מפעולות אדם ומשתני אקלים. תופעות המדבור בהשפעת האדם מתבטאת בתהליכי סחף קרקע, שינויים בתכונות הקרקע ואובדן הצומח הטבעי.
לחימה במדבור, לפי אותה אמנה, משמעותה, מגוון פעולות למניעת תהליכי מדבור ולשיקום שטחים שעברו תהליכי מדבור.
באתרים נרחבים בדרום הארץ התרחשו בעבר ובמקרים רבים גם בהווה תהליכי מדבור. רעייה חזקה, כריתת צומח ע"י האדם, עיבודים במדרונות, הזנחה ופגיעה באתרי חקלאות עתיקה, כל אלו גרמו להגדלת כמויות הנגר, הגברת סחף הקרקע וחשיפת אופקי קרקע מלוחים והתפתחות ראשי ערוצים וגדות זקופות באפיקים. הפגיעה בצומח הגבירה את תהליכי סחף הרוח. כתוצאה מתהליכים אלו, נפגעים תשתיות, שטחי עבוד, פוטנציאל ייצור המרעית, אתרי חקלאות עתיקה ונגרם נזק לאדם ובע"ח.
המאמר באדיבות אגף תקשורת מרחב דרום של קק"ל.

 

 

פעולות למניעת מדבור

קק"ל e-ירוק

אסטרטגיה:

קק"ל נוקטת במגוון פעולות במטרה למנוע תהליכי מדבור ולשקם שטחים שעברו תהליכי מדבור:

פעולות ייעור ושמור מים וקרקע באזור הים תיכוני ובשוליו. באזורים אלו בהם כמות המשקעים גבוהה מ - 250 מ"מ מתבצעות פעולות לשמור מים וקרקע ונטיעת יערות.

באזורים בהם כמות המשקעים נמוכה מ - 250 מ"מ, מתבצעות פעולות לאסוף מי נגר והחדרתם לקרקע להעשרת לחות הקרקע ונטיעת עצים. פעולות אלו מעשירות את כמות הצומח הטבעי. העבודות כוללות פעולות לשיקום מערכות של חקלאות קדומה המתבססות על אסוף מי נגר.

פעולות לשמור קרקע וייעור לייצוב ערוצים בשטחים חקלאיים ובשטחי מרעה.

מגוון הפעולות שפורטו הינן בעלי תרומה אקולוגית:
שטחי הייעור סביב הישובים משפרים את הנוף ומעניקים אתרי תיור וטיול. בשטחים המטופלים נמנעים תהליכי סחיפה. שטחי הייעור מהווים אתרי מרעה לבע"ח. פעולות שמור הקרקע שומרות על השטחים החקלאיים ונשמרת המורשת החקלאית העתיקה המהווה נכס תרבותי.
בשטחים המתאים לעבוד חקלאי עוסקת הקק"ל בהשבחת תשתיות: הכשרת קרקע לחקלאות, עבודות ניקוז, בניית מאגרים למי השקיה ופעילות למחקר והדגמה לקיום חקלאות מתקדמת באזורי המדבר.


תוצאות:

פעולות הייעור, שמור הקרקע והסיוע לחקלאות, נעשות בשיתוף עם האוכלוסייה המקומית מסייעים לאדם המתגורר בנגב ושמורים על משאבי הטבע לדורות הבאים. פעולות אלו שהינן בלעדיות לקק"ל, מלוות בעבודות מחקר וניטור בשיתוף עם מוסדות מחקר בארץ ובעולם להבטחת פעילות ברת קיימא. המידע והניסיון שנצבר מאפשרים שיפור הפעילות ועומדים לרשות מדינות נוספות בעלות תנאים דומים.
 

 
 
לחצו להוספת תגובה לפעולות למניעת מדבור
 
תגובות
 
 
 
 
 
תיירות חבל יתיר- מועצה אזורית הר חברון
 
אתר עיריית ערד
 
תנועת אור - חיים בנגב ובגליל
 
וילות יוקרתיות לנופש
 
לחלום רחוק - טיולים למונגוליה
 
אתר 'בוטיקו' תיירות עסקית בדרום
 
דרושים
 
פורטל מנהלי משאבי אנוש
 
הסטודנט-ביקורות סטודנטים על לימודים בישראל
 
לוח המלגות הגדול בישראל
 
דירות7 בערד והנגב המזרחי
 
ארגון השומר החדש
 
אגודת הפסוריאזיס הישראלית
 
שדה בריר - ערד נגד המכרה