14/11/2018

תקנון האתר

הקטן
הגדל
 
כניסת רשומים
אימייל
סיסמה
 
 

חלמוניות בנגב המזרחי / ענת רסקין
 
 
 
 
* להזכירכם - כשאתם נרשמים לאתר אתם מביעים את הסכמתכם לפעול לפי תקנון האתר ורוח האתר! למען הסר ספק: זכויות היוצרים שייכות לאתר '31 מזרח', לענת עוז-רסקין, לכותבים, לצלמים, לאומנים ולבעלי העסקים המפרסמים באתר זה. אין להעתיק בכל דרך שהיא או לפרסם בכל דרך שהיא תכנים אלו מבלי לקבל רשות מפורשת בע"פ ובכתב מבעלת האתר ו/או המפרסמים הנ"ל באתר. אנא פנו אלינו בכל בקשה ונשמח לעזור לכם ולשתף פעולה איתכם בנושאים אלו. annat@goarad.co.il אין לנצל לרעה את האתר והכוונה הטובה העומדת ביסוד הקמת האתר של בעלת האתר והיא: לקדם את שמו הטוב של האזור, לתווך ולעזור לתיירנים ובעלי עסקים באזור הנגב המזרחי. אין האתר ו/או הנהלת האתר נושאים באחריות לתוכן הפרסומים באתר ו/או נכונותם. אין האתר ו/או הנהלת האתר נושאים באחריות כלשהי - ישירה או עקיפה - לכל נזק או אי שביעות רצון שיגרם כתוצאה מהתקשרות עם המפרסמים באתר ו/או שימוש במוצריהם או בגין טיב מוצריהם ו/או טיב השרות שניתן על-ידם.

 

תקנון לאתר האינטרנט, תנאים ואחריות:


© כל הזכויות שמורות לענת רסקין (להלן: "רסקין").

המידע המפורט באתר מיועד לשימוש הגולשים/משתמשים בלבד באופן ובצורה כפי שאלה מופיעים באתר בלבד. השימוש במידע הנ"ל באחריות הגולש/משתמש בלבד, במיוחד בהיות מרבית המידע המפורט באתר מבוסס על נתונים שניתנו על ידי צדדים שלישיים. רסקין אינה אחראית להיעדר התאמה בין הנתונים המפורסמים לבין המציאות בשטח.

רסקין לא תישא בכל אחריות ובכלל זה אחריות עקיפה או אחריות ישירה לנזקים כלשהם מכל סוג שהוא העלולים להיגרם ו/או שיגרמו לגולשים/משתמשים כתוצאה מהשימוש במידע שבאתר.

אין להעתיק כל חלק מהאתר באיזה אופן או צורה שהם, לרבות על ידי הדפסה, צילום, ו/או אמצעי מגנטי או אלקטרוני. מובא לידיעת הגולשים/משתמשים כי השימוש בקישורים המופיעים באתר מעביר את הגולש/משתמש לאתר המקושר ואין רסקין אחראית בכל דרך לפעולות הנעשות ע"י גולש/משתמש באתרים מקושרים. עוד מובא לידיעת הגולשים/משתמשים כי המידע באתרים המקושרים יכול לכלול מידע מוגן בין בזכויות יוצרים ובין בזכויות אחרות והשימוש בו על אחריותו הבלעדית של הגולש/משתמש, לרבות האחריות לקבלת רשיונות כלשהם, אם נחוצים.

שימת לב הגולש/משתמש באתר מופנית לדברים כדלקמן:

- רסקין עושה מאמצים להבטיח דיוק מירבי בנתונים המפורטים באתר ועדכונם, במיוחד לאור אופי האתר כ"לוח מודעות" באזור שזקוק לדחיפה שיווקית, אולם רסקין אינה אחראית לטעויות או לאי דיוקים, ועל הגולש/משתמש להביא בחשבון כי העריכה וההגהה של המידע המפורט באתר מוגבלים הן בשל הדינאמיות המאפיינת את הנתונים בתחום התיור, וכפופים לשינויי עונות ואפקטים כלכליים אחרים, שלרסקין אין כל שליטה עליהם והן לאור כמות המידע המפורט באתר.

- המחירים ושאר הנתונים הכלולים באתר אינם מהווים חוות דעת ו/או המלצה מכל סוג שהוא למוצרים ולשירותים הנזכרים באתר, בין בתחום בתיור ובין בתחומים אחרים. במקרים מסוימים, מובעת דעה אישית וגם היא אינה בגדר חוות דעת מקצועית ואינה באה להחליף כזו או ייעוץ עם אנשי מקצוע, מקום שייעוץ כזה נחוץ.

- מחירים של חבילות נופש ו/או של שירותים תיירותיים אחרים עשויים להשתנות בכל עת ע"י המפעילים וכיו"ב גורמים שלרסקין אין כל שליטה עליהם ואינה קשורה עימם.

- רסקין אינה אחראית לתוכן המודעות ו/או החומר הפרסומי הכלול באתר.

- נותני חסות למיניהם, אם ישנם האתר אינם אחראים ולא יהיו אחראיים בשום מקרה בצורה כלשהי לתוכן האתר, המודעות והחומר הפרסומי הכלול בו, המחירים ושאר הנתונים המתפרסמים בו, וכן לא ישאו בכל נזק ו/או הוצאה שייגרמו או שעלולים להגרם למאן דהוא בשל השימוש באתר.

לרסקין אין ולא תהיה כל אחריות לתוכן ו/או המידע המפורטים באתר, ככל שאלה מתבססים על מסמכים שהופקו ע"י גורמים חיצוניים לה (כגון פרסומי לשכות וגופים ציבוריים, פרסומים שונים ביחס לקידום אזור הנגב או טפסים או לכל מידע אחר מכל סוג שהוא, המפורט באתר, שלא הופק או הוכן כולו ע"י רסקין) ולכל נזק אשר ייגרם בשל שימוש כל שהוא באתר.

מובהר ומודגש כי אין המידע המפורט באתר משמש ייעוץ מסוג כלשהו (לרבות ייעוץ משפטי) ע"י עו"ד לגולש/משתמש, וכמו כן אינו מהווה תחליף או תוספת לייעוץ כאמור.

 

אנא פנו אלינו בכל בקשה ונשמח לעזור לכם ולשתף פעולה.

אין לנצל לרעה את האתר והכוונה הטובה העומדת ביסוד הקמת האתר של בעלת האתר והיא: לקדם את שמו הטוב של האזור, לתווך ולעזור לתיירנים ובעלי עסקים באזור הנגב המזרחי.

פרסום בפורום ובטור אישי -

אין להשמיץ, לפגוע בשמו הטוב של כל אדם, עסק או גוף ארגוני אחר. אין לנבל את הפה בכתב או לכתוב דברי נאצה והסתה. אין להעלות צילומי ערום או תועבה לפרסום בטורים האישיים.

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות למחוק ביטויים פוגעניים כאלו ו/או לחסום את התקשורת בין האתר למי שפועל בנגוד לתקנון זה ורוח האתר.

גלריית צלמים -

אין להעלות צילומי ערום או תועבה לפרסום בגלריית הצלמים של האתר. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות למחוק פרסומים כאלו ו/או לחסום את המשתמש בגלריית הצלמים באופן שלא מוסכם בתקנון האתר וברוח האתר.

מסלולי טיול-

אין לאתר '31 מזרח' או להנהלת האתר כל אחריות בגין מסלולי טיול/אתרים ואין בפרסום זה כדי להוות המלצה מטעם אתר '31 מזרח' או הנהלת האתר.
כל המטייל בטיולים/אתרים ללא מדריך, מפה מתאימה וללא ניסיון קודם עושה זאת על אחריותו הבלעדית.
הודעה זו נכונה לגבי כל הצעות מסלולי הטיולים ואתרים המופיעים באתר האינטרנט 31 מזרח-פורטל תיירות וקהילה של ערד והנגב המזרחי.
* להזכירכם - כשאתם נרשמים לאתר אתם מביעים את הסכמתכם לפעול לפי תקנון האתר ורוח האתר!

 

 
 
 
 
תיירות חבל יתיר- מועצה אזורית הר חברון
 
אתר עיריית ערד
 
תנועת אור - חיים בנגב ובגליל
 
וילות יוקרתיות לנופש
 
לחלום רחוק - טיולים למונגוליה
 
אתר 'בוטיקו' תיירות עסקית בדרום
 
דרושים
 
פורטל מנהלי משאבי אנוש
 
הסטודנט-ביקורות סטודנטים על לימודים בישראל
 
לוח המלגות הגדול בישראל
 
דירות7 בערד והנגב המזרחי
 
ארגון השומר החדש
 
אגודת הפסוריאזיס הישראלית
 
שדה בריר - ערד נגד המכרה